Felhasználási feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rögzíti a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület (továbbiakban: Szervező) által szervezett rendezvénnyel kapcsolatos online jegyértékesítés és egyéb szolgáltatás vásárlásának, valamint a jegy felhasználásának általános feltételeit. Az ÁSZF hatálya vonatkozik a weboldal használatára, vásárlásra, illetve minden olyan elektronikus kereskedelmi ügyletre, amely e szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

I. Általános rendelkezések

A Szervező által eladásra kínált jegyek vételárának teljesítésével a Szervező és a Vevő (továbbiakban: Vevő) között adásvételi szerződés jön létre a jelen ÁSZF-ben leírt feltételek szerint. 
A szerződés létrejötte előtt a Vevő a weboldalon a Regisztrációs felületen a "Fizetés" gomb megnyomása alkalmával check box segítségével kifejezetten elfogadja az ÁSZF-ben, valamint az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban foglalt feltételeket. A jegy megvásárlásának feltétele hogy a Vevő ezeket elfogadja, ellenkező esetben a felek között nem jön létre adásvételi szerződés.
A Szervező a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a értékesítésre kerülő termékek, szolgáltatások körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. A változás a weboldalon történt megjelenés időpontjától hatályos. A változtatások a létrejött szerződéseket (visszaigazolt vásárlásokat) nem érintik.
A weboldalon történő vásárlásra az ÁSZF-ben rögzített módon bárki jogosult.
A weboldal használatához és az oldal szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes, az adatokat a Szervező csak a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben, az Adatvédelmi tájékoztató SVÉT meghatározottak szerint használhatja fel.
A vásárlás interneten kötött, de nem írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. Jelen dokumentum nem kerül elektronikusan iktatásra, későbbiekben nem kereshető vissza. A felek megállapodnak, hogy a Szervező valamint a Vevő, mint felhasználó közötti, a vásárlás során megadott email címen történő kommunikáció, írásbeli kommunikációnak minősül.
Az ÁSZF -től történő bármely eltérésről csak írásban lehet megállapodni mindkét fél aláírásával. 
A Szervező és a Vevő közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama belépőjegy vásárlása esetén az adott rendezvény időpontjáig, illetve annak meglátogatásáig, egyéb termék esetén annak átvételéig tart.
Az aktuális esemény részletei (különösen: helyszín, időpont, programok, megközelíthetőség stb.), melyre a Szervező jegyeket értékesít elérhetőek a https://regisztracio.svet.hu oldalon.
A Szervező kijelenti, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexhez nem csatlakozott.

Amennyiben a weboldal működésével, vásárlással kapcsolatosan kérdése van, jelezze elérhetőségeinken keresztül!

Rendezvény szervezőjének adatai
Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület
Székhely: H-3860 Encs, Petőfi Sándor u.57.
Adószám: 18905694-2-05 
Egyesület képviselője: Ruprecht László elnök
Nyilvántartási szám: 05-02-0065719, Miskolci Törvényszék
Bankszámlaszám: 10400212-50526869-75481004  K&H bank

Elérhetőségeink, ügyfélszolgálat
Email: @
Postacím: 3860 Encs, Petőfi Sándor u.57.
Telefonszám:+36 30 630 0401 

Tárhely szolgáltatás és weboldal support
Név: PW Studio Kft.
Székely: 4032 Debrecen, Nyék utca 97. I/7.
Email: @

II. Fogalmak

- Szervező: A svet.hu weboldal tulajdonosa és üzemeltetője. A szervező a regisztracio.svet.hu oldalon értékesíti az általa szervezett rendezvényeken, eseményeken való részvételére jogosító belépőjegyeket. A Szervező a jegyértékesítésbe külső partnert vonhat be.
- Rendszer: A Szervező online rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet - külső szolgáltató bevonásával - az általa szervezett rendezvényekre szóló belépőjegyek értékesítésére.
- Jegyvásárló/Vevő: Aki a SVÉT weboldalán elérhető jegyvásárlási felületen keresztül jegyet vásárol.
- Látogató: Az a természetes személy, aki a rendezvényen arra jogosultként részt vesz.
- Elekronikus jegy: Az elektronikus jegy (továbbiakban: Jegy), teljes értékű, a rendezvényen való részvételre jogosító jegy. Minden jegy egyedi QR kóddal rendelkezik, mely segítségével beazonosítható az adott jegy. 
- Közreműködő: A rendezvény létrejöttét elősegítő illetve a weboldal üzemeltetésében és jegyértékesítésben részt vevő alvállalkozó vagy megbízott.

III. Online vásárlás

A weboldal tartalmának megtekintéséhez regisztráció nem szükséges. Az oldal látogatója szabadon böngészhet a weboldalon, azonban a jegyvásárlás Regisztrációval lehetséges.
A Vevő jegyvásárlásra jogosult amennyiben a weboldalon önkéntesen a “Regisztráció” felületen megadja adatait. A Vevő az ÁSZF elektronikus úton való megkötésével veheti igénybe a Szervező szolgáltatásait illetve vásárolhatja meg termékeit.
A Regisztráció alkalmas a Vevő azonosítására, a Szervező nem ellenőrzi a regisztrált adatok valódiságát, a felhasználó életkorát, de tájékoztatja, hogy lehetnek olyan események, programok, ahol a részvétel egy adott életkor betöltéséhez kötött. Erre a Szervező a regisztráció során felhívja a regisztrálók figyelmét.

1. Online jegyvásárlás során rögzítendő adatok
Személyes adatok: Név, email cím, telefonszám
Számlázási adatok: Név, ország, irányítószám, város, utca, házszám
Fesztivál regisztráció: Hány gyerekkel érkezel? - Ezen adat megadása azért fontos, mert 12 éves kor alatt a gyerekek ingyenesen látogathatják a rendezvényt.
A Regisztráció csak akkor érvényes, ha a Vevő valamennyi, kötelezően kitöltendő adatot rögzített. 
A Vevő kijelenti, hogy a Regisztráció során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. 

2. Vásárlás menete
2.1. Regisztrációs felületen kérjük adja meg a vásárláshoz szükséges adatokat: Személyes adatok, Számlázási adatok, majd válassza ki a megvásárolni kívánt jegytípust és adja meg a darabszámot. Amennyiben 12 év alatti gyermekkel érkezik, kérjük rögzítse.
2.2. Kérjük ellenőrízze a regisztrációs folyamat során megadott adatokat, majd fogadja el az ÁSZF és Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit és kattintson a Fizetés gombra.
2.3.Ezt követően fizesse ki bankkártyával a kiválasztott jegyeket, a rendszer a Vevőt közvetlenül a K&H Bank honlapjára irányítja.
2.4. Sikeres bankkártyás fizetés után rendszerüzenetet küldünk e-mailben, mely tartalmazza a belépésre jogosító voucher-t (elektronikus jegyet), valamint a számlát. A voucher az eseményen való belépéshez szükséges, mely a Vevő azonosítására szolgál. Az elektronikus jegy kiszállítása nem lehetséges, azt a Szervező elektronikusan kézbesíti.

A vásárlás a "Fizetés" gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. 
Internetes vásárlás esetén a weboldal üzemeltetője köteles 48 órán belül visszaigazolni a Vevő megrendelését. Rendszerünk a sikeres fizetést követően gyakorlatilag azonnal, valós időben megküldi a Vevő részére az elektronikus visszaigazolást a vásárlásról. Ha a vásárlás időpontjától számítótt 1 órán belül nem érkezik meg a sikeres vásárlást visszaigazoló email a Vevő postafiókjába, jelezze munkatársainknak!
A rendszer a vásárlást visszaigazoló automatikus visszaigazoló e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó esetleges károkért a felelősség a Vevőt terheli.
Amennyiben bármilyen hibát észlel a tranzakció során, kérjük, vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot.
A weboldalon 16. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Vevő megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a rendszerrel, vagy a jegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.
A vásárlás elektronikus bizonylatait a Szervező elektronikusan őrzi meg.
A weboldalon feltüntetett árak bruttó árak, melyek forintban értendőek és tartalmazzák a mindenkor érvényes ÁFA összegét.

3. Elektronikus jegy
Az online vásárlás során a Rendszer minden jegyhez egyedi azonosítót generál.
A Jegy elektronikusan kerül megküldésre a Vásárló email címére, a levél tartalmazza a vásárlás adatait, valamint a jegyet azonosító QR kódot. A rendezvényre való belépés feltétele a Jegyásárló illetve Látogató jegyének azonosítása, mely történhet a QR kód bemutatásával illetve szükség esetén a regisztrált azonosításával (név és hozzá kapcsolódó város).
Kérjük, hogy a QR kódot a rendezvény helyszínén belépéskor mutassa be (akár elektronikusan akár papír alapon). A Jegyvásárló illetve Látogató felelőssége, hogy a hozzá tartozó, egyedi azonosítót tartalmazó igazolást bemutassa. A Jegyvásárló, mint fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Jegy bemutatóra szól.
A rendezvényre való beléptetésnél a Szervező munkatársai annak adják ki a rendezvényen való részvételre jogosító karszalagot, aki a kódot tartalmazó igazolással elsőként jelentkezik. Egy QR kód egyszer használható fel, az első felhasznált egyedi QR kód minősül eredeti jegynek.
A Szervező az esetleges visszaélésekért nem vállal felelősséget.

IV. Biztonságos fizetés bankkártyával

Az online jegyvásárlás bankkártyás fizetés útján történik. Ebben az esetben a Szervező szerződéses partnere (bank) biztosítja a biztonságos fizetési felületet és határozza meg az online vásárlás menetét és a szükséges adatokat. 
A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást.
A bankkártyás fizetés révén a Vevő kényelmesen és biztonságosan vásárolhat. A kiválasztott jegyek megrendelése után a Vevőt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetés feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát,  lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. 
A bankkártyás fizetéssel kapcsolatos adatokról (kártyaszám, jelszó) a Szervező nem kap értesítést, azokat csak a Bank éri el. 
A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki. Kérjük őrízze meg a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatokat, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. (tranzakció azonosító, engedélyszám) 
Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.
A vásárolt jegy(ek) ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján. A megrendelt jegy(ek)ről szóló visszaigazolást a Banktól kapott sikeres fizetési visszaigazolás után emailben küldjük el az Ön által megadott emailcímre.
A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, a K&H Bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.
Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne a weboldalra, a fizetés sikertelennek minősül. 
Figyeljen oda, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá.
Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szervező nem vállal felelősséget.

1. A bankkártya-elfogadó adatai
Név: Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület
Címe, telefonszáma, e-mail címe: 3860 Encs, Petőfi Sándor u.57., +36 30 630-0401, @
Adószáma, nyilvántartási száma: 18905694-2-05, 05-02-0065719
Az elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás: rendezvény belépőjegy
Az elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás ellenértéke: magyar forintban a weboldalon feltüntetett árakon.

2. Elfogadott kártyák
A K&H Bank internetes fizetési rendszere a Mastercard/Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé. Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. Életkorra, országra vonatkozó korlátozás nincs.

3. A biztonságról
Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. A K&H rendelkezik egy 128 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A Vevő által használt böngészõ program az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés elõtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a K&H bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetõek.

V. Felelősség

A Szervező a Vevő által megadott adatoknak megfelelően felel a Szolgáltatás teljesítéséért. A Szervező kizárja felelősségét az online jegyvásárlás során a Vevő által megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vevőtől.
A Szervező és közreműködő partnerei törekednek a weboldal és a rendszer hibamentes és zavartalan működésére. Az Internet sajátosságaiból adódóan a weboldal folyamatos működése és elérése a Szervező előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Szüksés esetén a Szervező jogosult a rendszer karbantartása céljából vagy egyéb biztonsági okokra tekintettel a weboldal illetve egyes funkcióinak az elérhetőségét részlegesen vagy teljes mértékben szüneteltetni a Vevő minden előzetes tájékoztatása vagy értesítése nélkül.
A Szervező és közreműködő partnerei csak a neki felróható jogellenes magatartással okozott károkért felelnek a Ptk. szabályai szerint. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a jegyvásárlással kapcsolatos tranzakció értékét.

VI. A vásárlástól való elállás joga

A távollevők között kötött szerződéseket szabályozó 45/2014. (II.26.) kormányrendelet - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól - értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdése szerint fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a rendezvényre szóló belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szervezőnek nem áll módjában sem a belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (a rendezvény elmaradása esetének kivételével).
A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának további feltételeit a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet tartalmazza.

Jegyek visszaváltása
A Vevőknek visszajár a belépőjegy ára, ha a rendezvény elmarad, tehát nem kerül megrendezésre az előre meghirdetett időpontban, és később sem. A Vevő abban az esetben is visszakérheti a belépőjegy árát, ha a rendezvény olyan új időpontban kerül megrendezésre, ami a számára nem megfelelő. A Vevő akkor is visszakérheti a belépőjegy árát, ha a meghirdetett program helyett más program kerül megrendezésre, és azon nem kíván részt venni.
A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Vevőt tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. 
A rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a jegyek visszaváltására nincs mód.
A Vevők egyéb körülményeik miatt is kérhetik a Jegyek visszaváltását, mely kérelem elfogadásáról Szervező jogosult dönteni Vevő egyedi kérelme alapján. 

Kérjük ilyen igénye esetén vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot. A Szervező a Vevő kérésére legkésőbb 2 munkanapon belül emailben visszajelez. 

VII. Szerzői jogok

A Szervező fenntartja a jogot a weboldal és annak bármely részlete illetve az azon megjelenő tartalmak tekintetében. A weboldalon található tartalom teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szervező írásos hozzájárulása nélkül.

VIII. Panaszkezelés

A Szervező és közreműködő partnerei törekednek a weboldal látogatóinak teljeskörű tájékoztatására. 
Amennyiben a Vevőnek mégis valamilyen panasza van a weboldal használatával, online jegyvásárlással kapcsolatos szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Szervező ügyfélszolálatához e-maiben, vagy postai levél útján közölheti. 
Szóbeli panasz esetén a Szervező a panaszt a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja és megteszi a szükséges lépéseket, illetve orvosolja. Amennyiben a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szervező a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, annak egy másolati példányát megküldi a Vevőnek. 
Az írásbeli panaszt a Szervező megvizsgálja és 30 napon belül írásban megküldi válaszát a Vevő részére. Amennyiben a Szervező a panaszt elutasítja, az álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát a Szervező 3 évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. A panasz leírásának tartalmaznia kell a panaszt tevő elérhetőségét, továbbá a panasz alapjául szolgáló tényék részletes és pontos leírását.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: @

Fogyasztói kifogás esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot! 

Lehetőség van Békéltető testülethez fordulni

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése.
A fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vevő eljárást kezdeményezhet a Szervező székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Telefonszáma: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-269-0703
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: @

A Szervező együttműködését biztosítja a fogyasztói jogvitát kezelő békéltető testületi eljárásban.

EU online vitarendezési plattform (ODR)
A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendelet alapján az Európai Bizottság létrehozta az online vitarendezési platformot. A plattform célja a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, gyors és hatékony bírósági eljáráson kívüli online rendezése.
Az online vitarendezési platform a https://ec.europa.eu/odr oldalon érhető el díjmentesen az Unió valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is. A fogyasztó a panaszát elektronikusan nyújthatja be a plattformon történő regisztrációt követően.

IX. Szavatosság, jótállás

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.
A rendezvényen a résztvevők olyan termékeket és szolgáltatásokat is megvásárolhatnak, amelyeket nem a Szervező, hanem más szerződéses partnerek biztosítanak. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Fogyasztó és a Szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. 
A szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak. A hatályos fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok elérhetőek az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület illetve a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán.

X. Adatvédelem

Az Ön személyes adatainak védelme a Szervező és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok kezelése során figyelemmel vagyunk az érvényben lévő Európai Uniós és magyar adatvédelmi előírásoknak. 
Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. Email kiszolgáló). Munkatársaink és partnereink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk. Részletes adatkezelési tájékoztatónkat itt éri el.

XI. Egyéb rendelkezések

Szervező fenntarthatja a jogot az adott rendezvény programjának megváltoztatására, különösen a rendezvényen belül az egyes események időpontjának egyoldalú módosítását. A változással kapcsolatos információkat a Szervező közzéteszi a weboldalon és/vagy a Facebook közösségi oldalán.
A Szervező és a Jegyvásárló illetve Látogató vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A felek a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Ptk., az Ektv. valamint a 45/2014. kormányrendelet rendelkezései.

 

Támogatónk,
aki nélkül
nem menne

Magyar Turisztikai Ügynökség
Progast
Kitchy Design
Nespresso